Cà phê nhân

Cà phê nhân

* Cà phê nhân được tuyển chọn ở những vùng nguyên liệu tốt nhất cung cấp cho các khách hàng là xưởng rang và quán cà phê.

* Sản phẩm cà phê nhân của RiV coffee gồm các loại Robusta, Arabica, Culi, Cherry được sơ chế theo nhiều phương pháp khác nhau.

* Các sản phẩm cà phê nhân được đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng đã công bố về hạt sàn, độ ẩm, dị vật, tỷ lệ hái chín và vùng miền.

 

Showing all 2 results